files.viaweb.cz - /_tmp/84/veci o kterych nevime na co jsou.zip.extracted/


[To Parent Directory]

11/30/2016 3:32 PM 89271 cvoky na kapsách zpevní kapsy, malá kapsiƒka se poprvé objevila na leviskách v roce 1893 a byla urƒená na kapesní hodinky.JPG
11/30/2016 4:01 PM 43065 dírka na konci propisky ƒi na víƒku slouºí k tomu, aby se zkrz ní dalo d∞chat, kdyby ji n╪kdo náhodou vdechnul, není to kvàli náplni.JPG
11/30/2016 3:58 PM 50791 kousek látky v p²iloºené k novému obleƒení. Není to p²ípadná záplata, ale slouºí ke zkouτce praní.JPG
11/30/2016 4:17 PM 35512 krabiƒka na tic tac bonbóny je vyrobena tak, ºe z ní vºdy dostaneme jen jeden, musíme na to ale chyt²e.JPG
11/30/2016 3:27 PM 25444 malá dírka v okénku letadla kvàli bezpeƒnosti, tlaku.JPG
11/30/2016 4:09 PM 43338 modrá ƒást gumy neslouºí ke gumování propisky ƒi inkoustového pera, ale je urƒena na jin∞ druh papíru neº zbylá ƒást.JPG
11/30/2016 4:06 PM 28300 otvor v nab╪raƒce neslouºí o odtoku vody, ale je to odm╪rka na jednu porci t╪stovin.JPG
11/30/2016 4:15 PM 35335 otvor v otvírání plechovek slouºí k uchycení brƒka.JPG
11/30/2016 4:12 PM 54803 pouzko na zadní stran╪ koτile slouºilo námo²níkàm k pov╪τení.JPG
11/30/2016 4:04 PM 58118 zvláτtní dírka, která vypadá jako navíc je v teniskách kvàli zpevn╪ní kotníkà.JPG